GGD

Contact

GGD

De overheid stelt eisen aan de kinderopvang. Die eisen gaan over personeel, groepsgrootte en de inrichting van de accommodatie. Maar er wordt ook toezicht gehouden op pedagogische kwaliteiten, ouderinspraak en het klachtenbeleid.

Kinderopvangcentra moeten natuurlijk een veilige en gezonde opvang van kinderen garanderen. De GGD controleert in opdracht van de gemeente Tholen jaarlijks of wij aan de gestelde eisen voldoen. De links naar de rapporten vindt u hieronder.

Kinderopvang UPP is een geregistreerde VVE (voorschoolse educatie) locatie. Kinderopvang UPP is per 01-06-2019 aangesloten bij de landelijke geschillen commissie.

 

 

Spelen & opgroeien
Lekker lezen
Kinderopvang Upp In all this world there is nothing so beautiful as a happy child. (2)