KIJK!

Aanmelden

KIJK!

KIJK!

Voor alle kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar wordt de ontwikkelingregistratie ‘KIJK! ingevuld.
Kijk! is een praktisch systeem om de ontwikkeling van kinderen te observeren en te registreren.

Bij het werken met KIJK! geeft de leidster op basis van haar professionele observatie, leidsters hebben scholing en trainingen gevolgd om de methode te gebruiken, aan in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt.

KIJK! brengt de totale ontwikkeling van het kind in kaart. Door ook steeds te kijken naar de basiskenmerken, de betrokkenheid bij de activiteiten en de eventuele aanwezigheid van risicofactoren, ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling van het kind.

 

Zorgpartners

De leidsters zijn op de hoogte van diverse hulpverlenende instanties en zullen indien nodig een doorverwijzing kunnen aanreiken.  Enkele zorgpartners zijn o.a.

  • Het consultatiebureau
  • Logopedist
  • De huisarts
  • Het opvoedbureau
  • Centrum voor jeugd en gezin

 

Naar de basisschool 

De KIJK-map gaat met het kind mee naar de basisschool.
Als het kind de leeftijd van vier jaar bereikt, dan wordt het kind besproken met de juf van de basisschool waar het kind heen gaat. Dit zal alleen plaats vinden als de ouder op het inschrijfformulier hiermee akkoord is gegaan.

Spelen & opgroeien
Lekker lezen
Kinderopvang Upp In all this world there is nothing so beautiful as a happy child. (2)