Kwaliteit & Kennis

Contact

Kwaliteit & Kennis

Zoals wij met veel passie en enthousiasme de ontwikkeling van de kinderen stimuleren zo streven wij er naar om onze kwaliteit en kennis te behouden en te verbeteren, ontwikkeling binnen ons vakgebied te volgen en in het kinderdagverblijf in te voeren.

Scholing en cursussen

Dit doen we door het volgen van scholing en cursussen. Vol trots laten wij hieronder zien welke scholing en cursussen wij hebben gevolgd.

  • Tink (Taal en Interactie binnen de kinderopvang)
  • EHBO (Eerste hulp aan kinderen)
  • Taalniveau 3F (Nederlandse taal voor spreken, luisteren en lezen)
  • Samen werken aan kwaliteit 2017 (de Geschillencommissie)
  • Toepassen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Tink-Taal-en-Interactie-in-de-Kinderopvang

Kinderopvang Upp In all this world there is nothing so beautiful as a happy child. (2)