Visie & Beleid

Onze missie & visie

“Hand in hand opgroeien”. Bij kinderopvang UPP staat het kind centraal. Wij staan naast de kinderen. Onze motivatie is om elke dag het beste te doen voor de kinderen. Ieder kind is anders en ontwikkelt op zijn, haar eigen tempo, leidsters passen hierop aan en leveren opvang op maat.

Kinderopvang UPP werkt met professionele, empathische en enthousiaste medewerkers, ieder een met een eigen specialisme en-/of discipline. Hieronder leest u meer onder andere meer over onze beleidsplannen, maar heeft u juist behoefte aan een persoonlijke kennismaking? Wees meer dan welkom.

Pedagogisch beleidsplan

Voor ons kinderdagverblijf is het pedagogische beleidsplan een manier om bewust te worden en bewust te blijven van wat we de kinderen bieden. Het beleidsplan is eigenlijk nooit af: Ook wij als leidsters leren nog elke dag en het is dan ook nodig om het beleidsplan regelmatig aan te passen. Verder fungeert het beleidsplan als toetssteen voor de verwezenlijking van onze doelen. Voor ouders en andere belangstellenden maakt het beleidsplan duidelijk wat onze kinderopvang te bieden heeft.

Onder het kopje GGD kunt u de juiste documenten vinden. 

Verklaring medicijngebruik

Social Media beleid

Risico -, Veiligheids- en Hygiëneplan

De kinderopvang werkt met een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Wij werken in de opvang zoals in het plan beschreven staat. Het beleid wordt elkaar jaar met de beroepskrachten en oudercommissie geëvalueerd. Als hieruit aanpassingen, wijzigingen en/of vernieuwingen nodig blijken te zijn, dan voeren wij die door. Hierdoor blijft het beleid actueel.

In het beleidsplan worden de risico’s en gevolgen hiervan voor kinderen beschreven. We leren de kinderen om met kleine risico’s om te gaan, bijvoorbeeld het glijden van de glijbaan. De kinderen leren zo hoe ze veilig van de glijbaan af kunnen glijden. In het onderstaande actieplan kunt u lezen hoe wij op de opvang samen met de kinderen werken aan een spelveilige en uitdagende speelomgeving.

Onder het kopje GGD kunt u de juiste documenten vinden.